Pro rodiče

Házená 4+1 – Miniházená

Jedná se o zjednodušenou verzi házené pro děti 6-10 let. Hraje se na menším hřišti s gumovým míčem. Zpravidla se nepočítá skóre, ani se nevyhlašuje vítěz. Hlavním cílem je, aby si všichni zahráli a hra je bavila. Turnaje miniházené se hrají o víkendech převážně v Praze.

Házená 6+1

Do házené 6+1 zapojujeme hráčky dle jejich herní zdatnosti, přibližně poslední dva roky v minižákyních. Hraje se opět formou víkendových turnajů. Hrajeme nejen v Praze, ale jezdíme i mimo Prahu, abychom se utkaly i s jinými týmy. Máme několik velmi oblíbených turnajů, kam jezdíme pravidelně.

Družstva a zařazování hráček

Základní naše rozdělení je na A družstvo a B družstvo, neboli přípravka. Každé z družstev má své trenéry, kteří s nimi pracují.

Do družstva A zařazujeme hráčky, které mají dobře zvládnuté základy a jsou připravené hrát házenou 6+1. Mimo to se účastní také vybraných turnajů 4+1.

Do přípravky spadají všechny ostatní děti. Na tréninku je rozdělujeme do menších skupin dle výkonosti, aby se jim dobře trénovalo. Na turnajích jsou rozděleni do několika družstev tak, aby si všichni (včetně nejmenších) dostatečně zahráli. Název C,D,E neoznačuje výkonnost, ale pouze rozlišuje jednotlivá družstva.

Oddílové příspěvky

Minižákyně – 10 000,-  na rok
Mladší žákyně – 12 000,- na rok

Zdroje informací

E-mail

Veškeré podrobnosti o turnajích a akcích jsou rodičům zasílány e-mailem.

SMS

V situacích, kdy je to třeba, rozesíláme sms.

Tyto webové stránky

Všechny podstatné informace jsou i na těchto stránkách včetně map, kde se akce odehrávají.

Organizační změny a novinky jsou uváděny na Nástěnce, která je dostupná i jako RSS kanál.

Přehled všech akcí (vyjma tréninků) je dostupný i jako internetový kalendář v sekci plánované akce.

Časy srazů jsou posílány e-mailem, případně jsou uvedeny v podrobnostech akce.